Co to jest klimatyzacja i jak działa?

->->Co to jest klimatyzacja i jak działa?

Klimatyzacja pozwala na utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu, czyli nadanie powietrzu wymaganych parametrów (temperatura, wilgotność). Można nazwać klimatyzację ”uzdatnianiem powietrza wewnętrznego

W klimatyzatorach realizujących funkcje chodzenia typu „Split”, nadmiar ciepła absorbowany jest przez czynnik chłodniczy krążący w układzie. Proces chłodzenia przebiega w następujący sposób:

  • a. klimatyzator zasysa ciepłe powietrze z pomieszczenia
  • b. ciepłe powietrze wtłaczane jest na zimną chłodnicę
  • c. następuje proces schładzania i osuszania powietrza
  • d. zimne powietrze jest wdmuchiwane do pomieszczenia

Powtarzający się automatycznie cykl pozwala na utrzymanie żądanej, temperatury w pomieszczeniu.

Dzięki zastosowaniu systemu pompy ciepła klimatyzatory mogą realizować także funkcję grzania. Czynnik krążący w układzie pobiera ciepło z otoczenia i przekazuje je jednostce wewnętrznej umieszczonej w ogrzewanym pomieszczeniu. Powietrze wewnętrzne przetłaczane przez wentylatory odbiera ciepło od czynnika chłodniczego ulegając ogrzaniu. Cykl ten jest powtarzany.

2018-04-12T15:18:09+00:00 28 marca 2018|